ornament

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Zundert – Cybercrime of internetfraude is vrijwel dagelijkse kost. Veel mensen worden er slachtoffer van, vooral ook senioren. Om deze laatste groep meer bewust te maken van de gevaren die op de loer liggen en hoe daarbij te handelen, heeft Stuurgroep Buurtpreventie Zundert de voorbije maanden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij de verschillende KBO-afdelingen in de gemeente Zundert. De laatste in de reeks was donderdag in De Koutershof bij KBO Rijsbergen.

Internetfraude of internetoplichting is de online variant van de klassieke oplichting: het ontfutselen van geld of goederen aan nietsvermoedende personen met mooie woorden en voorstellen. “Je leest dagelijks wel iets over cybercrime,” aldus Cees Oostvogels van de stuurgroep Buurtpreventie Zundert. “Laatst sloeg een jongen in Zundert nog zijn slag. Gelukkig is hij opgepakt. Vooral ouderen zijn een belangrijke doelgroep voor de cybercriminelen. Vaak zijn zij niet zo bekend met internet of social media en ook niet thuis in de gevaren, dat maakt hen tot potentieel slachtoffer.”

Filmpjes
Voor de Stuurgroep Buurtpreventie Zundert was dit aanleiding om er iets mee te doen. Zij bundelde haar krachten met de Gemeente Zundert, de Rabobank, thuiszorgorganisaties Thebe en Surplus en de wijkagenten en ging met hen samen aan de slag met de organisatie van de voorlichtingsavonden bij de KBO-afdelingen. Met zo’n dertig aanwezigen in Klein-Zundert, tachtig bezoekers in Wernhout, honderd belangstellenden in Zundert en 45 aanwezigen in Achtmaal lijkt daarmee in de behoefte te zijn voorzien. Deze donderdag in De Koutershof echter komt er maar een handjevol belangstellenden opdraven. Het doet niets af aan de geestdrift waarmee Cees Oostvogels zijn toehoorders meeneemt in de wereld van de cybercrime. Aan de hand van herkenbare filmpjes legt hij uitgebreid uit welke vormen van cybercrime er zijn, zoals babbeltrucs, phishing, oplichting via Marktplaats, spoofing, bankheldeskfraude, quishing en WhatsApp-fraude. Maar ook hoe deze zijn te herkennen en te voorkomen, en hoe te handelen als je getroffen wordt. Vragen van de bezoekers worden direct beantwoord. De belangrijkste boodschap van Cees Oostvogels:
“Eigenlijk moet op je hoede zijn een automatische piloot worden.”
“Het is heel goed om mensen waakzaam te maken,” vindt Jan Aarts, voorzitter van KBO Rijsbergen. “Maar we moeten ook realistisch zijn. Niet achter iedere boom staat een boef. Er is ook nog zoiets als intuïtie. Voelt iets niet goed, dan gewoon niet doen. Of raadpleeg eventueel iemand anders. We moeten de angst niet gaan versterken waardoor mensen de deur niet meer open durven te doen.”
Toch liegen de cijfers er niet om. “In 2023 was zestien procent van de Nederlanders slachtoffer van online criminaliteit,” weet Cees Oostvogels. “Dan praat je over 2,9 miljoen personen. Dat is meer dan het aantal inwoners van de provincie Noord-Brabant. Bizar veel. En 68 procent van de Nederlanders heeft vorig jaar een telefoontje of een e-mailtje ontvangen van waarschijnlijk een oplichter. Slechts zeventien procent doet echter aangifte bij de politie. Dat cijfer moet omhoog.” Dat er geen aangifte wordt gedaan van cybercriminaliteit, heeft volgens hem één  belangrijke reden: Schaamte. “Schaamte dat je erin bent getuind,” aldus Cees Oostvogels.” Maar je hoeft je er niet voor te schamen. Het overkomt heel veel mensen. Daarom ook deze voorlichtingsbijeenkomsten. Als er behoefte is aan herhaling, gaan we dat zeker doen. Ook willen we proberen andere senioren te bereiken. Via bijvoorbeeld De Zonnebloem, woonzorgcentra en de Vrouwenbond. Daar gaan we mee aan de slag.

Woonzorgcirkels
Jan Aarts wil in Rijsbergen nog een stap verder gaan middels de oprichting van zogeheten woonzorgcirkels per wijk, waarbij inwoners op loopafstand elkaar kunnen helpen. “Bij bijvoorbeeld een spijker in de muur slaan, maar ook bij bijvoorbeeld een raar telefoontje zodat je kunt polsen wat de ander ervan vindt. We moeten het nabuurschap terughalen.
Met de corsobuurtschappen die we in de gemeente Zundert al hebben is dat denk ik goed te realiseren”.