ornament

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Inbraken nemen weer toe!

Met de nieuwe versoepelingen vanwege corona deze zomer keren we beetje bij beetje weer terug naar het leven wat we gewend waren. En wordt het voor iedereen weer mogelijk er op uit te gaan. Vanwege de hogere temperatuur hebben we bovendien vaker ramen en deuren open.
Dat betekent helaas ook dat het inbrekersgilde hier gebruik van maakt. Daarom blijft het belangrijk alert te zijn en alles goed afgesloten te houden. En gaat u op vakantie hierbij een tip: Als de caravan uit de stalling wordt gehaald en op uw oprit staat betekent dat, dat u binnenkort wellicht afwezig zult zijn. Realiseer dat dit voor het inbrekersgilde een ideale aanwijzing is. Let daar dus op.

Sinds de versoepelingen is het aantal woninginbraken enorm gestegen. Bij ons in Brabant is sprake van een stijging van 21% woninginbraken. In sommige regio’s zelfs nog aanzienlijk hoger. Daarbij zijn schuurtjes en bedrijfspanden niet eens meegerekend. En bedrijfsauto’s zijn vaker doelwit. Ook opvallend is de enorme toename van diefstal van GPS systemen vanaf machines en landbouwvoertuigen.

Ook voor Buurtpreventie Zundert kende de afgelopen coronatijd vele beperkingen. Ondanks dat is er toch wel het een en ander gebeurd. Het aantal deelnemers van buurtpreventie neemt gestaag toe. Zo heeft Parc Wernhoutsburg zich bij ons aangesloten en daarvoor met goed gevolg de introductiecursus gevolgd, die online werd gegeven. In het bijzonder onderstrepen wij het belang van de vele whatsapp groepen. We constateren dat zij een steeds belangrijkere rol spelen. Want dankzij de oplettendheid van juist deze mensen zijn er inmiddels diverse successen geboekt.

Maar nu met de versoepelingen kunnen we met zijn allen de draad weer oppakken. Om te beginnen ontvangt u deze week de nieuwe meterkastkaart waarin diverse contactgegevens zijn terug te vinden. Verder worden er weer themabijeenkomsten georganiseerd. Deze konden vanwege corona destijds niet door gaan. De eerste bijeenkomst is in het najaar. Datum en thema is nog niet bekend, maar daarover wordt u nader geïnformeerd. En er zullen weer cursussen gegeven worden aan mensen die actief aan de slag willen binnen de wijkteams.