ornament

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Vergaderingen/ Thema-avonden BPZ 2021

27 juli 2021 – Bijeenkomst werving stuurgroep
31 augustus 2021 – Stuurgroep vergadering
28 september 2021 РCoördinatoren vergadering
19 oktober 2021 – Toetsing veiligheidsbeeld
oktober/november – Thema avond buurtpreventie (Cybercrime)
02 november 2021 – Stuurgroep vergadering