ornament

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Buurtpreventie Zundert

Samen werken aan een veilige, leefbare buurt

Binnen buurtpreventie Zundert zijn vijf verschillende rollen:

 

Stuurgroep buurtpreventie Zundert:
De stuurgroep bestaat uit leden van buurtpreventie, een politieagent en een medewerker Veiligheid vanuit de gemeente. De stuurgroep bespreekt en signaleert knelpunten met elkaar en organiseert thema-avonden voor leden van buurtpreventie.

Coördinator buurtpreventie:
Dé schakel tussen buurtbewoners en buurtpreventie op buurtniveau. Zij coördineren en houden contact met de (buitengewoon)preventisten en beantwoorden vragen van inwoners in relatie tot buurtpreventie in de buurt. Daarnaast hebben zij een signalerende functie ten aanzien van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, bij knelpunten of gevaarlijke situaties melden zij dit bij de politie, gemeente en/of aan de stuurgroep.

Preventisten:
Zij zijn, samen met buurtbewoners, de oren en ogen van de wijk. Preventisten lopen rondes in de wijk. Tijdens deze rondes letten zij op kwetsbaarheden als openstaande ramen of deuren en niet-afgesloten voertuigen. Vaak lopen preventisten met een herkenbaar hesje, zo vervullen zij een preventie rol.

Buitengewoon Preventisten:
Bij lokale evenementen, komen de Buitengewoon Preventisten in actie. Zij rijden rond in herkenbare auto’s waar het logo van buurtpreventie Zundert op staat. Lokale evenementen trekken vaak veel publiek. In veel woningen is dus niemand thuis. Dit is aantrekkelijk voor inbrekers.

Straatcontactpersonen:
Dé schakel tussen buurtbewoners en buurtpreventie op straatniveau. Bij criminele gebeurtenissen als een inbraak of fietsendiefstal, nemen zij contact op met de betrokkene(n). Daarnaast hebben zij een voorlichtende rol.

WhatsAppers:
In de hele gemeente zijn zogenaamde buurtpreventie-WhatsApp-groepen actief. De buurtpreventie-WhatsApp-groepen zijn een uitstekend én snel middel om uw omgeving te waarschuwen bij verdachte situaties. U kan uiteraard lid worden van de WhatsApp-groep van uw buurt.

Zij werken volgens het SAAR principe:
Signaleren ( verdachte situatie bijvoorbeeld auto, persoon, inbraak )
Alarmeren ( 112 bellen )
Appen ( nadat 112 gebeld is )
Registreren Buurtpreventie Zundert